FANDOM


Universum Carlsbergensis er et navn for det samlede univers omkring virksomheden Carlsberg, givet af Kristof Glamann i hans bog En blandet landhandel.

BaggrundEdit

Under arbejdet med indspilningen af en produktion for Danmarks Radio i anledning af Carlsbergfondets 100 års jubilæum udtrykker historiker Ejner Johansson til Kristof Glamann "at Carlsberg besad en egen udstråling, det var en verden, der hvilede i sig selv".

Siden flyttede Glamann selv ud til bryggeriet, på Bjerregaarden, og blev selv ramt af stemningen, som han beskriver med ordene Universum Carlsbergensis i sine erindringer En blandet landhandel.[1]

Carlsberg Wikia beskriver fra sin spæde start værket som dedikeret til Carlsberg univers, siden justeret til Universum Carlsbergensis i anerkendelse af Glamann's præcise formulering.[2]

NoterEdit

  1. Kristof Glamann, En blandet landhandel, Gyldendal, 2002, s. 227
  2. Carlsberg Wikias forside den 4. januar 2010 og 12. september 2010