FANDOM


IMG 1130

Rejsegildet i 1961 (gengivet fra Tuborg Posten)

IMG 0428

Anlægget i december 2009, omtrent samme udsnit af anlægget som ved rejsegildet

Tuborg Godsbanegård er et læsseperronanlæg på Hellerup Godsbanegård som var aktivt fra 1961 til 1981.

BaggrundEdit

Der har fra Tuborgs Fabrikkers grundlæggelse været overvejet at etablere jernbaneforbindelse til bryggeriområdet, hvilket aldrig realiseres. Den store mængde gods der bringes til Hellerup Godsbanegård har igennem årene svære problemer med forholdene og i forbindelse med indførslen af sættevogne, paller og gaffeltrucks beslutter man at bygge et dedikeret læsseperronanlæg til Tuborg.

OpførselEdit

Anlægget opføres ved Taffelbays Alle og der holdes rejsegilde den 22. august 1961. Anlægget består af den overdækkede læsseperron med 2 spor, samt et antal bygninger for administration, gaffeltrucks og mandskab.

BrugEdit

Anlægget bruges først i dagtiden, men senere også i 2 holds skift, hvilket fører til klagesager fra de omkringboende naboer.

Traffikken er primært til og fra depoter udenfor storkøbenhavn og afvikles i forbindelse med etableringen af Tuborg Bryggeri Fredericia.[1]

KildeEdit

  1. Tuborg Posten nr. 173, Farvel til Hellerup Station (s. 10)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.