FANDOM


Tuborg 1 Hver8Dag 1900

På 25 års dagen i 1900

Tuborg

Facade mod Strandvejen i 2006

Tuborg-havn

Fra det omdannede område i 2009

Tuborg var et bryggerianlæg beliggende i Gentofte Kommune, nord for København. I dag er området udlagt til bolig og erhverv. Anlægget er grundlagt som en del af Tuborgs Fabriker i 1873, var fra 1894 en del af De forenede Bryggerier der i 1970 fusioneres med Carlsberg Bryggerierne, siden 1987 under navnet Carlsberg A/S.

AnlæggetEdit

Anlægget indeholder en mængde bygninger, bl.a. Anton Rosen's Administrationsbygning (Tuborg, 1913)[1], den nye Administrationsbygning (Tuborg) fra 1963-65[2], Tap Syd, Tuborg Havn og Tuborgflasken.[3]

Anlægget var ikke tilsluttet det danske jernbanenet, så der er opført en seperat Tuborg Godsbanegård ved Hellerup station.[4]

NoterEdit

  1. Fredningsforslag (besøgt 3. december 2010)
  2. Byggesagen hos Gentofte Kommune indeholder byggetilladelse fra december 1962, samt bygningsattest fra 1965
  3. Tuborg Posten, diverse numre
  4. Tuborg Posten nr. 173