FANDOM


Dette register indholder et samlet register på tværs af de skriftlige kilder.

Person Contekst Side Tekst
Ballhausen, C.J. Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Bertelsen, Erik Dr. 25 Carlsbergfondet siden 1970
Bibby, T.G. Museumsinspektør 29 Carlsbergfondet siden 1970
Birkelund, Tove Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Blatt, Franz Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Crone, Christian Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Fischer, Albert Dr. 24 Carlsbergfondet siden 1970
Fisker, Eva Revisor 5 Carlsbergfondet siden 1970
Glahn, Henrik Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Glamann, Kristof Formand for Carlsbergfondet 5, 18, 56 Carlsbergfondet siden 1970
Glob, P.V. Professor 29 Carlsbergfondet siden 1970
Haslund Christensen, Ekspeditionsleder 29 Carlsbergfondet siden 1970
Hjejle, Bernt Bestyrelsesformand for De forenede Bryggerier 14, 18 Carlsbergfondet siden 1970
Jacobsen, Carl Brygger 11 Carlsbergfondet siden 1970
Jacobsen, J.C. Brygger 11, 29-30 Carlsbergfondet siden 1970
Jensen, Aksel Tovborg Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Krogsgaard-Larsen, Povl Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Lund, Ebba Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Madvig, Formand for Carlsbergfondet 15 Carlsbergfondet siden 1970
Matthiessen, Poul Christian Professor 5, 56 Carlsbergfondet siden 1970
Michelsen, Axel Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Nielsen, A.W. Administrerende direktør for Carlsberg Bryggerierne 13, 18, 24 Carlsbergfondet siden 1970
Noe-Nygaard, A. Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Olsen, Erling Folketingsmand 36 Carlsbergfondet siden 1970
Ottesen, Martin Professor 23 Carlsbergfondet siden 1970
Petersen, Vilhelm Arkitekt 31 Carlsbergfondet siden 1970
Petri, Niels Kontorchef i Carlsbergfondet 5, 51 Carlsbergfondet siden 1970
Rehberg, P. Brandt Professor, formand for Carlsbergfondet 14, 31, 56 Carlsbergfondet siden 1970
Strömgren, Bengt Professor, præsident for Videnskabernes Selskab 31 Carlsbergfondet siden 1970
Svanholm, Poul J. Administrerende direktør for De forenede Bryggerier/Carlsberg 18 Carlsbergfondet siden 1970
Wettstein, Diter von Professor 24 Carlsbergfondet siden 1970
Øhrgaard, Per Medlem af Carlsbergfondets direktion 56 Carlsbergfondet siden 1970
Vogelius, Peter August Grundlægger af bryggeriet i Rahbeks Alle 0 Danmarks industrielle Etablissementer 1
Jacobsen, J.C. Ejer af Bryggergården i Brolæggerstræde 0 Danmarks industrielle Etablissementer 1
Jacobsen, Christen Fader til J.C. Jacobsen 0 Danmarks industrielle Etablissementer 1
Jacobsen, Caroline Moder til J.C. Jacobsen 0 Danmarks industrielle Etablissementer 1
Hauberg, Jørgen Christian Passiv kompangon til bryggeriet i Rahbeks Alle 0 Danmarks industrielle Etablissementer 1
Haurowitz, William Direktør for bryggeriet i Rahbeks Alle 0 Danmarks industrielle Etablissementer 1
Heyman, Philip W. Grosserer og medlem af den første bestyrelse 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Tietgen, C.F. Etatsråd og medlem af den første bestyrelse 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Brock, Gustav Højesteretssagfører og medlem af den første bestyrelse 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Hagemann, G.A. Fabriksejer og medlem af den første bestyrelse 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Puggaard, Rudolh Grosserer og medlem af den første bestyrelse 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Zahrtmann, C.H.D. Ingeniør, planlægger det oprindelige anlæg 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Bekkevold, H. Brygmester, Tuborgs tekniske leder 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Wibroe, S. Brygmester, Tuborgs tekniske leder efter Hans Bekkevold 1,2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Dessau, Benny Ansat som prokurist, siden direktør 1 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Benzon, Alfred Apoteker, Fabriksejer, Formand for bestyrelsen i DfB, 1923 2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Zeuthen, L. Overretssagfører, næstformand for bestyrelsen i DfB, 1923 2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Melchior, Carl H. Grosserer og medlem af bestyrelsen i DfB, 1923 2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Meyer, Karl Professor og medlem af bestyrelsen i DfB, 1923 2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Winther, J.P. Nationalbankdirektør og medlem af bestyrelsen i DfB, 1923 2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Knudsen, A. Underdirektør i 1897 2 Tuborgs 50 Aars Jubilæum
Rosen, Anton Professor og arkitekt for Tuborgs administrationsbygning 2,3 Tuborgs 50 Aars Jubilæum