FANDOM


Carlsberg Lomme-Leksikon
OBELISKEN tændtes første Gang 10. Nov. 1928. Er Carlsbergs Vartegn og desuden indreg. som officielt Sø- og Luftfyr. 198 Neonrør, ialt 526 m, dækker Staalskelettet. Aarlige Brændetid: ca. 4000 Timer = ca. 100.000 kWh. Højdeforhold: Selve Obelisken: 19 m; Obelisk med Underbygning: 32 m; Obelisk plus Vandtaarn: 62 m; Obeliskens Top til Havoverfladen: 75 m.
om Carlsberg Lomme-Leksikon

Obelisken var et vartegn for Carlsberg som var placeret på Vandtårnet ved Maskincentralen.