FANDOM


Ny Carlsberg Legater er stiftet den 13. marts 1883 af Ottilia og Carl Jacobsen.[1] Legaterne Kirkelegatet, Kunstlegatet, Museumslegatet og Arbejderlegatet udgør totalt 1 million kroner,[2] som Carl modtager fra sin fader i forbindelse med dennes oprettelse af Carlbergfondet.

LegaterneEdit

Kirkelegatet anvendes som grundkapital til opførsel af Jesuskirken.

Kunstlegatet anvendes til Ny Carlsberg Glyptotek.

Museumlegatet til Kunstindustrimuseet.

Arbejderlegatet til opførsel af arbejderboliger for Ny Carlsbergs medarbejdere.

Kilde divergensEdit

I Dansk biografisk Lexikon, som i Jesuskirken, citeres legaternes stiftelsestidspunkt til 13. marts 1883.

I Nordisk Familjebok angives stiftelsestidspunktet til 1885 og den beskrevne brug af de samlede midler svarer ikke til andre kilder.

I Carl Jacobsen som kunstsamler angives stiftelsen til 3. marts 1883.

I kilderne citeres såvel Ny Carlsberg Legater som Ny Carlsbergs Legater.


NoterEdit

  1. A. Bliddal, Jesuskirken, 1966
  2. Dansk biografisk Lexikon, Carl Christian Hillman Jacobsen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.