FANDOM


Carlsberg Bryggeriernes Havnesilo var beliggende ved Vestre Teglgade i Københavns Sydhavn.

HistorieEdit

Havnesiloen er taget i brug fra bygsæsonens begyndelse i 1944. Ønsket om en havnesilo havde eksisteret i nogle år, men kunne først realiseres efter at andre mere påtrængende projekter var afsluttet.

Behovet for havnesiloen opstod i forbindelse med at stadigvæk mere byg ankommer pr. skib, fremfor pr. bane til Station Hof. Den direkte udlosning til bil eller vogn, med henblik på kørsel direkte til bryggeriet gav et meget uensartet arbejdsmønster. Ved at etablerer siloanlægget på havnen kunne hjemkørslen ske i et mere konstant tempo, befordret af 1 eller 2 biler i pendulfart.[1]

Anlæggets omfangEdit

Havnesiloen er anlagt på en 2200 kvadratmeter stor grund. Siloanlægget indeholdt 11 celler med en samlet kapacitet på 630 tons. Een bil kunne på en fuld arbejdsdag transporter ca. 72 tons til bryggeriet.

Anlægget var opbygget med vakumsugning, automatvægte, eet fordelingsanlæg til siloerne, samt tre gennemkørselsporte for lastning af lastbiler.[2]

Ekstern henvisning og noterEdit

Ekstern henvisningEdit

  • Brygmesteren, 1. årgang, 12. nummer, december 1944, s. 39-43

NoterEdit

  1. Brygmesteren, 1. årgang, 12. nummer, december 1944, s. 39-40
  2. Brygmesteren, s. 40-43