FANDOM


Carlsberg export, anno 1870

Eksportreklame fra 1870, med Gl. Carlsberg til venstre i billedet og det nyopførte annexbryggeri helt til højre


Gamle Carlsberg, typisk forkortet Gl. Carlsberg betegner det ældste produktionsanlæg på Valby bakke, grundlagt i 1847 under navnet Carlsberg. I forbindelse med sønnen, Carl Jacobsens virksomhedsetablering i 1871 omdøbes anlægget til Gl. Carlsberg.

HistorieEdit

J.C. Jacobsen drev sin virkomhed i den gamle bryggergård og havde anlagt en lagerkælder i Hahns bastion. Det stod ham dog klart at virkomheden ikke kunne opretholdes indenfor voldene og i brev 24. juli 1846 ansøger han kongen om lov til at etablere et bayersk-øl bryggeri udenfor byens volde.[1]

Den 26. december 1846 køber J.C. Jacobsen af Grosserer G. Bloch en parcel af Bjerregaardens jorder for 7000 rigsdaler. 15. august 1847 rejses tagværket og den 10. november gennemføres første brygning.[2]

Den 6. april 1867 opstår der brænd i bryggeriet og flere bygninger udbrænder. De bliver dog genopført samme år.

I 1870 købes grunden nord for Gl. Carlsberg og her anlægges i 1871 det første Ny Carlsberg, som sønnen Carl Jacobsen forpagter frem til 1882, hvorefter dette anlæg lægges under Gl. Carlsbergs drift pr. 1. oktober, betegnet som Annexbryggeriet.[3]
Henvisninger

Noter
  1. Nuvola apps bookcase 1 blue Rolf Nielsen Fra håndværk til stordrift: Gamle Carlsberg 1847-1897 (1984), s. 17-20
  2. Brygmesteren, Nummer 12, December 1945, 2. Aargang, Forsiden (1. & 2. Årgang s. 265)
  3. Nielsen, s. 21-22