FANDOM


Carlsbergs mineralvand gennem 100 år er en artikel af Ernst Andrup som blev bragt i Brygmesteren no. 5, 1966, s. 131-157. Andledningen af 100 året for J.C. Jacobsens køb af mineralvandsudstyr i 1865 og dets ibrugtagning 1866.

Artiklens indholdEdit

Artiklen er ikke afsnitsopdelt, men sammenskrevet.

Artiklen indleder kort med beskrivelse af J.C. Jacobsen og hans rejser, samt ridser den generelle baggrund for mineralvandet op. Herefter gennemgåes principperne i mineralvandsproduktion i midten af 1800-tallet, samt beskrives J.C.'s første køb og opstilling af sådan udtyr. Der følger en gennemgang af virksomhederne Alliance og Activ, samt nøglepersonerne ved disse. Produktion og afsætning omtales, hvorefter fokus rettes mod opførslen af den store mineralvandsfabrik i 1920'erne (sidenhen Tap E). Den sidste del af artiklen omtaler produktsortiment, omsætning, afgifter og ledelse igennem de 100 års produktion.[1]
Noter
  1. Carlsbergs mineralvand gennem 100 år, særtryk, Andersen & Pedersen - Kbh.