FANDOM


Udgivet tekst
Titel Carlsbergkvarteret
Forfatter Erik Udsen (Redaktion)
Udgiver Valbybakkens Vejlag
Udgivet 2003
Støttet af

Ikke angivet

Carlsbergkvarteret er en bog om boligområdet Carlsbergkvarteret i Valby. Bogen skildre områdets transformation fra landbrugsjord til et kvarter præget af store villaer. Bogen er udarbejdet af Valbybakkens Vejlag under redaktion af beboer og journalist Erik Udsen og udgivet i 2003.[1]

Bogen dækker ikke umiddelbart hele kvarteret men fokusere på de af Vejlaget omfattede veje Gamle Carlsberg Vej, Bjerregårdsvej, Bjerregårds Sidevej, Antoinettevej og Søndermarksvej.[2]

Citerede kilderEdit

Bogen indeholder ikke kildehenvisninger i brødteksten, men indeholder bagerst en længere litteraturliste, som bl.a. indbefatter:

  • Arkitekten, Maanedshæfte, august-september 1929, Carlsbergbryggeriernes Bygningshistorie
  • Danmarks ældste forretninger: Kraks Legat 1950
  • Fraenkel, Arnold: Gamle Carlsberg
  • Glamann, Kristof: Bryggeren, Gyldendal 1997
  • Glamann, Kristof: Øl og Marmor, Gyldendal 1996
  • Schmidt, Ingeborg: Blade af Carlsbergs historie, Kaptajn S.A. van der Aa Kühle og hans liv på Carlsberg, Bianco Lunos Bogtr., 1956
Noter
  1. Bogens kolofon
  2. Indersiden af bogens forreste omslag
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.