FANDOM


Udgivet tekst
Titel Carlsbergfondet siden 1970
Forfatter Kristof Glamann
Udgiver Carlsbergfondet
Udgivet 1993
Støttet af

Ikke angivet

Carlsbergfondet siden 1970 er en bog forfattet af Kristof Glamann, udgivet af Carlsbergfondet i 1993. Bogen opridser kort fondets virke i perioden 1970 til 1993.

FormålEdit

Formålet med bogen er at fortsætte og uddybe Glamanns tidligere værk om Carlsbergfondet fra 1976. I den beskrevne periode har han selv været formand for Carlsbergfondet, men bogen er ikke tænkt selvbiografisk.

StrukturEdit

Bogen er struktureret i en række korte kapitler som følger:[1]

 • Indledning (s. 11)
 • Ustabil balance (s. 12)
 • Aktieselskabstanken (s. 14)
 • Bryggerierne efter fusinonen (s. 16)
 • Carlsbergfondets aktionærforpligtelse (s. 19)
 • Carlsbergfondets indtægter (s. 20)
 • Carlsberg Laboratorium og Carlsberg Forskningscenter (s. 22)
 • Saneringen i 1970erne (s. 24)
 • Ny bevillingspolitik og nye initiativer (s. 27)
 • Videnskabernes Selskab (s. 31)
 • Frederiksborgmuseet (s. 32)
 • Fondslovgivningen (s. 34)
 • Fondets henlæggelser (s. 35)
 • Administration og ledelse (s. 36)
 • Slutning (s. 38)

Hertil kommer et antal bilag og søjlediagrammer (i farvetryk).

Citerede kilderEdit

Bogen indeholder en litteraturliste, som flittigt henviser til Carlsbergfondets årsskrifter. Hertil kommer et antal bøger og artikler, blandt disse:[2]

PersonregisterEdit

Register over alle personer som forekommer i hovedteksten, samt oversigten over medlemmer af fondets direktion.[3]

Person Contekst Side
Ballhausen, C.J. Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Bertelsen, Erik Dr. 25
Bibby, T.G. Museumsinspektør 29
Birkelund, Tove Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Blatt, Franz Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Crone, Christian Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Fischer, Albert Dr. 24
Fisker, Eva Revisor 5
Glahn, Henrik Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Glamann, Kristof Formand for Carlsbergfondet 5, 18, 56
Glob, P.V. Professor 29
Haslund Christensen, Ekspeditionsleder 29
Hjejle, Bernt Bestyrelsesformand for De forenede Bryggerier 14, 18
Jacobsen, Carl Brygger 11
Jacobsen, J.C. Brygger 11, 29-30
Jensen, Aksel Tovborg Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Krogsgaard-Larsen, Povl Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Lund, Ebba Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Madvig, Formand for Carlsbergfondet 15
Matthiessen, Poul Christian Professor 5, 56
Michelsen, Axel Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Nielsen, A.W. Administrerende direktør for Carlsberg Bryggerierne 13, 18, 24
Noe-Nygaard, A. Medlem af Carlsbergfondets direktion 56
Olsen, Erling Folketingsmand 36
Ottesen, Martin Professor 23
Petersen, Vilhelm Arkitekt 31
Petri, Niels Kontorchef i Carlsbergfondet 5, 51
Rehberg, P. Brandt Professor, formand for Carlsbergfondet 14, 31, 56
Strömgren, Bengt Professor, præsident for Videnskabernes Selskab 31
Svanholm, Poul J. Administrerende direktør for De forenede Bryggerier/Carlsberg 18
Wettstein, Diter von Professor 24
Øhrgaard, Per Medlem af Carlsbergfondets direktion 56

Noter
 1. Indhold, s. 7
 2. Litteratur om bryggerierne, Carlsbergfondet og større projekter, s. 57-59
 3. Register udarbejdet af Victor Valore