FANDOM


Carlsbergfondet, fuld titel Carlsbergfondet: Carlsberg laboratoriet, Videnskabelige understøttelser, Det Nationalhistoriske museum paa Frederiksborg, Ny Carlsbergfondet er en bog udgivet af Carlsbergfondet den 13. november 1942 i anledning af Videnskabernes Selskabs 200 års jubilæum, skrevet af formanden for Carlsbergfondets direktionen Johannes Pedersen.[1]

Struktur og indholdEdit

Bogen er på 124 sider og er udarbejdet med støtte af kontorchef for Carlsbergfondets sekretariat E. Spang-Hanssen og fondets kvæstor, retsformand, C. Nyholm.[2]. Bogen er trykt hos Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S og i kommision hos Ejnar Munksgaard.[3]

Bogens primære kapitler er fyldt med faktuelle oplysninger, som datoer, navne, værdier, osv.[4], der er et omfattende personregister udarbejdet af Spang-Hanssen med til- og fratrædelsesdatoer, såvel som dødsdatoer hvor relevant. Endelig fremhæves bogens biografi som væsentlig af R. Paulli[5]

IndholdsfortegnelseEdit

Bogens indehold:[6]

 • Fondets Tilblivelse og Overtagelsen af Carlsberg Bryggerierne (s. 9)
 • Organisation og Økonomi (s. 34)
 • Carlsberg Laboratoriet (s. 51)
 • Understøttelser til Videnskabernes Fremme i Almindelighed (s. 55)
 • Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg (s. 71)
 • Ny Carlsbergfondet (s. 81)
 • Medlemmer af Direktioner og Bestyrelser, Ledere af Institutioner m.m. 1876-1942 (s. 91)
 • Bibliografi (s. 101)
Henvisninger

Noter
 1. Historisk Tidsskrift, 10. Bind, 6. række (1942 - 1944), s. 585-586
 2. Forfatterens noter (s.6)
 3. s. 4 og omslaget
 4. Egen observation
 5. Historisk Tidsskrift
 6. Indhold (s.123)