FANDOM


Carlsberg Lomme-Leksikon
CARLSBERG BLADET. Redaktion: Propagandachef Rudolf Holst. Expedition: Lønningsafd. og Reklamelager. - Udkom første Gang 1. Nov. 1934. Bladet, der udsendes periodisk og gratis til samtlige Medarbejdere indenfor og udenfor Bryggerierne og til Carlsbergfondenes Institutioner, har til Formaal at danne Bindeled mellem Virksomhed og Medarbejdere og bl. a. orienter disse om Begivenheder indenfor Carlsberg-Institutionen.
om Carlsberg Lomme-Leksikon