FANDOM


Carlsberg A/S, Årsrapport 1997/98 dækker den samlede koncern for regnskabsåret 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Af størrer temaer kan nævnes udbygningen af Coca-Cola Nordic Beverages A/S, overtagelsen af den resterende del af Carlsberg-Tetley, omorganiseringen af Royal Scandinavia og frasalget af Rynkeby.

IndholdEdit

[1]

 • Billed af M. Douglas Ivester (The Coca-Cola Company) og Flemming Lindeløv (s. 2)
 • En kort præsentation (s. 3)
 • Bestyrelse (s. 4)
 • Direktion (s. 5)
 • Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder (s. 6)
 • Hoved- og nøgletal (s. 7)
 • Ledelsens beretning (s. 8-13)
 • Carlsberg Architectural Prize (s. 14-15)
 • Den danske bryggerivirksomhed (s. 17)
 • Den internationale bryggerivirksomhed (s. 18-29)
  • UK (s. 18)
  • Norden, Central- og Østeuropa (s. 19-21)
  • Vesteuropa (s. 22-24)
  • Asien, Nord- og Sydamerika, Afrika (s. 25-26)
  • Eksporten (s. 27-29)
 • Læskedrik (s. 30)
  • Coca-Cola Nordic Beverages (s. 30)
 • Koncernstabe (s. 31-36)
 • Regnskab 1997/98 (s. 37-59)
  • Regnskabsberetning for Carlsberg-gruppen (s. 38-42)
  • Anvendt regnskabspraksis (s. 43-44)
  • Omsætning etc. i større dattervirksomheder (s. 45)
  • Koncernoversigt (s. 46)
  • Resultatopgørelse (s. 47)
  • Balance (s. 48-49)
  • Pengestrømsopgørelse (s. 50)
  • Noter (s. 51-58)
  • Revisionspåtegning (s. 59)
 • Dattervirksomheder og associerede virksomheder (s. 61-62)
 • Aktier og aktionærer (s. 63)
 • Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S siden 1. oktober 1997 (s. 64)
  • Generalforsamling (s. 64)
Henvisninger

Noter
 1. Websitet Carlsberg Group, Investor Relations, Carlsberg A/S, Årsrapport 1997/98, downloadet 7. februar 2010