FANDOM


Carlsberg er en dansk virksomhed grundlagt af J.C. Jacobsen på basis af sin fader, Chresten Jacobsens, bryggergård i Brolæggerstræde. Virksomheden er navngivet i forbindelse med udflytningen til Valby i 1847 hvor den første brygning foregik den 10. november, der siden markeres som virksomhedens fødselsdag.

Det oprindelige produktionsanlæg blev udvidet med yderligere et anlæg, Mellembryggeriet, som lå til grund for etableringen af sønnen Carl Jacobsens virksomhed Ny Carlsberg, faderens virksomhed skifter navn til Gamle Carlsberg. Faderen opsiger sønnens lejeaftale på Mellembryggeriet, Carl tvinges til at bygge et nyt produktionsanlæg, det 2. Ny Carlsberg og Mellembryggeriet lægges under Gl. Carlsberg.

J.C. Jacobsen har ved sit bryggeri Gl. Carlsberg anlagt et laboratorium, Carlsberg Laboratorium, der får stor betydning for den spirende bryggeriindustri da Emil Christian Hansen rendyrker gæren Saccharomyces carlsbergensis. For at sikre såvel sin virksomhed, som laboratoriet og andre hjertesager, oprettes Carlsbergfondet som siden arver virksomheden ved Jacobsens død. J.C. Jacobsen giver sin søn et arveforskud, for hvilke Carl etablerer Ny Carlsberg Legater som siden anlægger bl.a. Jesuskirken.

Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia Jacobsen beslutter at oprette Ny Carlsbergfondet ved indskud af virksomheden Ny Carlsberg. Fondet oprettes som en afdeling af Carlsbergfondet og fokuserer på at støtte kunstens verden.

I starten af 1900-tallet begynder en samling af virksomhederne Gl. Carlsberg og Ny Carlsberg. Første skridt bliver opførslen af en fælles aftapningsanstalt (Gl. Tap) til afløsning af henholdsvis Alliance og Activ. Da Gl. Carlsbergs daværende direktør S. van der Aa Kühle dør i 1906 sker en egentlig sammenlægning af driften og Carlsberg Bryggerierne A/S er født, under ledelse af Carl Jacobsen indtil dennes død i 1914.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.