FANDOM


Brygmesteren var et medlemsblad for Dansk Brygmester-Forening som udkom månedligt fra oktober 1944.

HistorieEdit

Bladets første nummer udkommer under anden verdenskrig i oktober 1944. Det redigeres af laboratorieforstander F.J. de Fontenay (ansvarshavende) samt brygmester Troels Friis (teknisk redaktør). Bladet etableres efter at de to redaktører er opsagt fra Bryggeritidende pr. 30. september 1944.

Dansk Brygmester-Forenings bestyrelse har et bladudvalg bestående af Overinspektør K. Georg Sørensen, Carlsberg Bryggerierne og Underbestyrer R. Kröncke, A/S Kongens Bryghus. Blad produceres af forlaget Dyva & Jeppesen A/S.

Det første nummer af bladet introduceres af I. Chr. Wibroe, p.t. Formand for Dansk Brygmester-Forening, signeret Randers, den 23. september 1944.[1]

FormatEdit

Oprindeligt udgivet som blad, men siden også udsendt som samlede bind dækkende en eller flere årgange, med udarbejdet indeks for det pågældende år.[2] I juni 1946 meddeles det i bladet at man fra forlagets side har fået afslag på for nærværende at udgive de første to årgange indbundene, da der fortsat er materialeknaphed.[3]
Noter
  1. Brygmesteren, første nummer, Nummer 10, oktober 1944, 1. Aargang, s. 1-2
  2. Har ikke nogen speciel omtale af bøgerne, men de findes på biblioteket
  3. 3. årgang, s. 169