FANDOM


Brolæggerstræde

Set fra Nytorv mod Badstuestræde, Knabrostræde krydser i midten.


Brolæggerstræde er en gade i Københavns indre by, som forløber fra Nytorv til Badstuestræde og krydses undervejs af Knabrostræde. Gaden fik sit nuværende navn i slutningen af 1400-tallet og den nuværende bebyggelse er opført i forlængelse af Københavns brand 1795.

Gadens udbredelse og navngivningEdit

Indtil slutningen af 1400-tallet kendes gaden som Bernickestredet (Bernickestræde) eller Benneckestræde og gaden har sin nuværende udstrækning fra Nytorv til Badstuestræde. Knabrostræde er på dette tidspunkt anlagt alene mod syd. I den nordlige husrække ligger et kort blindt stræde kaldet Endeløstræde øst for nuværende Knabrostræde.[1]

I slutningen 1400-tallet ændres navnet til Broliggerstræde (senere Brolæggerstræde) efter Per Jensen kaldet Brolægger. Per Jensen har givet stødet til brolægningen af København og da han ejer en ejendom i gaden bliver den opkaldt herefter.[2]

Efter branden i 1728 brydes Knabrostræde igennem fra Brolæggerstræde til Vimmelskaftet[3] og siden gives Endeløsstræde et knæk og føres ud til denne nye del af Knabrostræde.

Ved Københavns 2. brand i 1795 lægges gaden øde og i forbindelse med genopbygningen udvides gadens bredde med 4-5 alen til sammenlagt 14 alen og gaden får i alt væsentligt det udseende den har i dag.[4]

Gadens forløbEdit

Gadenumrene starter fra Badstuestræde med de lige numre på højre hånd.

På venstre hånd, før Knabrostræde, findes i nr. 5 Bryggergården hvor J.C. Jacobsen voksede op og grundlagde den virksomhed som senere skulle blive til det Carlsberg vi kender i dag. I dag er ejendommen hjemsted for Ny Carlsbergfondet.[5]

I nr. 7, på det østlige hjørne af Knabrostræde, hævder en plaket på hjørnet at J.C. Jacobsen er født her.[6]

På det modstående hjørne, nr. 9., ligger den bryggergård hvor J.C. Jacobsens far Christen Jacobsen lærer bryggerhåndværket forud for overtagelsen af Bryggergården i nr. 5.

Brolægger familienEdit

Per Jensen Brolægger som har givet navn til gaden[7], er ligeledes far til Jens Brolægger som i årene 1516-19 fungerer som rådmand og siden fra 1519-1529 som borgmester for København.[8]

En efterkommer, Jens Brolægger Jr., beskrives som borger af byen ved et møde i Køge i 1534.[9]Interwiki

Henvisninger

Noter
  1. Resens perspektivplan over København 1674 (gengivet i København før og nu, bd. 2 s. 8)
  2. Galster, s. 5-6
  3. s. 12
  4. s. 21
  5. Websitet Ny Carlsbergfondet, siden om Adresser
  6. Besøg på stedet 28. marts 2010
  7. s. 5
  8. Oluf Nielsen, Kjøbenhavn i Middelalderen (s. 75+78), G.E.C. Gad, 1877 (Gengivet på eremit.dk)
  9. s. 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.